Geoportal Gminy Kęty
Pomoc      Strona Gminy    Strona główna geoportalu
Strona została przygotowana
w technologii firmy GEOBID
w oparciu o program EWMAPA

Warstwy

Granice jednostek ewid.
Zdjęcie lotnicze 2009
Zdjęcie lotnicze 2017
OpenStreetMap >Info<
Plan (MPZP)
Obszary planu (MPZP)
Rysunek planu (MPZP)
Działki
Granice działek
Numery działek
Kontury klasyfikacyjne
Granice konturów
Oznaczenia konturów
Użytki gruntowe
Granice użytków
Oznaczenia użytków
Budynki
Adresy
Mapa sytuacyjna
Drogi
Kolej
Mała architektura
Rzeki, cieki wodne
Zieleń
Budowle
Skarpy
Uzbrojenie
Ciepło
Energetyka
Gaz
Kanalizacja
Telekomunikacja
Woda
Sieci benzynowe
Sieci naftowe
Sieci inne
Sieci niezidentyfikowane
Słupy i maszty
Wysokości
ZUDP
Osnowa pozioma

Zmiana kolejności i przezroczystości

Uwagi prawne

Adres serwisu WMS:


Preferowny format pobieranych obrazów:
png     gif     jpeg