Informacja katastralna gminy Kęty

Informacje katastralne prezentowane na tle ortofotomapy i granic administracyjnych umożliwiają zapoznanie się z zasobem geodezyjno-kartograficznym będącym w posiadaniu Gminnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.


Kliknij tutaj, aby przejść do mapy w trybie publicznym.


Dostęp do informacji jest możliwy także w połączeniu chronionym (niepublicznym). Informacja jest dostępna wyłącznie dla użytkowników posiadających konto na serwerze mapowym.

Dostęp w trybie niepublicznym możliwy jest dla przedsiębiorców prowadzących działalność geodezyjną, posiadających zawartą umowę z Burmistrzem Gminy Kęty.

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z Urzędem Gminy Kęty - Wydział Geodezji i Kartografii, ul. Kilińskiego 1, 32-650 Kęty, tel. 33 844-76-00

Kliknij tutaj, aby przejść do mapy w trybie niepublicznym.

Kliknij tutaj, aby przeglądać zgłoszone roboty geodezyjne.

Kliknij tutaj, aby zadać pytania komornicze.